Plakat promujący imprezę Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja" w Pszczelej Woli (22 września 2013r.)